BusinessParc Meppel                     

  

     BOUW IS GESTART, NOG ENKELE UNITS BESCHIKBAAR, Oplevering ca wk 31, 2024  

KWALITEIT & TECHNISCHE INFORMATIE

Alle units van Het BusinessParc zijn gecertificeerd door zowel KIWA als KOMO.

Door deze keurmerken krijgt u 5 jaar kwaliteitsgarantie op uw opslag- e/o garagebox en 1 jaar op de sectionaaldeur. De bouwelementen van beton voldoen aan de milieuhygiënische en technische eisen van het KOMO-keurmerk, en de boxen dragen het keurmerk van NL BSB bodemkwaliteit.

Daarmee voldoen ze aan de relevante eisen van het ‘Besluit bodemkwaliteit’. Daarin staan de regels voor de kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond en baggerspecie. Dit besluit valt onder de wet milieubeheer.

De Garages & Opslag Units zijn standaard voorzien van:

 • 1 Lichtpunt en schakelaar
 • 1 Dubbele wandcontactdoos
 • Tweepolige hoofdschakelaar met tussenmeter
 • Geïsoleerde sectionaaldeur met handgreep en cilinderslot
 • Waar nodig is er een inpandige hemelwaterafvoer met bladrooster
 • Huisnummer gemonteerd aan de gevel
 • Dakventilatie
 • Brievenbus aan de buitenzijde van het terrein
 • Buitenlamp LED met schemerschakelaar boven de sectionaaldeur, op iedere unit


De bedrijf units (Type 40 en Type 50) zijn standaard voorzien van:

 • 1 Lichtpunt en schakelaar op de BGG en idem op de 1e verdieping
 • 2 Dubbele wandcontactdozen op de BGG en 2 op de 1e verdieping 
 • Tweepolige hoofdschakelaar met tussenmeter
 • Geïsoleerde sectionaaldeur met handgreep en cilinderslot, Type 50 heeft een loopdeur maast de sectionaal deur
 • Waar nodig is er een inpandige hemelwaterafvoer met bladrooster
 • Huisnummer gemonteerd aan de gevel
 • Dakventilatie
 • Brievenbus aan de buitenzijde van het terrein
 • Buitenlamp LED met schemerschakelaar boven de sectionaaldeur, op iedere unit
 • Vast betegeld toilet onder de trap
 • Pantry met koud en warm water, afvoer op de BGG, naast het toilet
 • Vaste houten trap naar de 1e verdieping
 • Airco unit voor warmen en koelen op de 1e verdieping
 • Infrarood paneel voor verwarmen op de BGG

 

TECHNISCHE INFORMATIE

Peil van Units en Boxen
Het peil – P – (ten opzichte van N.A.P.) wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Grondwerk
Ten behoeve van de fundering, de bestrating, hemelwaterafvoer en de kabels en leidingen worden alle benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht. Er wordt geen kruipruimte ontgraven onder de garageboxen m.u.v. de technische/sanitaire ruimte.

Kabels en leidingen
De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in PVC- buis en in de bestratingen zullen tevens straatkolken worden opgenomen; e.e.a. conform de eisen van de gemeente.

Bestrating en hekwerk
De bestrating van het terrein zal worden uitgevoerd in betonklinkers; afwatering middels straatkolken. Het terrein wordt afgesloten d.m.v. hekwerken. De toegang en de uitgang worden door middel van een elektrische schuifpoort –doorgang ca. 3,5m- afgesloten middels mobiele bediening. Tevens is er een looppoort aanwezig voorzien van panieksluiting.

Fundering
De garageboxen zijn gefundeerd op gewapend betonnen constructie; e.e.a. conform berekeningen door de constructeur en dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

Wanden, vloer en dak
Vloer, wanden en plafond worden met behulp van een mal gefabriceerd en naadloos gestort in gewapend beton conform NEN-EN 13978-1. Dak in kuipuitvoering met afschot naar achterzijde. De wanden zijn verstevigd langs de randen met vloer en plafond. De vloer is van massief beton en vrijdragend. Voor de vloer geldt een maximale toegestane belasting van voertuigen tot 2,5 ton totale massa. Puntbelasting mag zonder lastverdeling niet hoger zijn dan 3,50 kN/m2 (350kg/m2).

Dakbedekking
Het dak heeft een helling van ca. 1% richting achterzijde en is rondom voorzien van een betonnen dakopstand. Het gehele dakoppervlak wordt voorzien van dakbedekking en van een daktrim. De afdichting is UV-bestendig. Dakbelasting bedraagt 2,50 KN /m2.

Buitenafwerking
Buitenwanden: afwerking voor alle in het zicht blijvende wanden bestaat uit een grof korrelige stucpleister, kleur in overleg met welstand. Tussen de garageboxen worden de verticale voegen afgedekt met een kunststoffen sierstrip.

Ventilatievoorzieningen
In het dak bevinden zich kunststoffen ventilatievoorzieningen afgewerkt met een kapje tegen het inregenen.

Sectionaal deuren
De garageboxen zijn voorzien van een geïsoleerde sectionaaldeur, meestal in kleur wit RAL 9016 voorzien van een profielcilinderslot. De deur voldoet aan de veiligheidsnorm EN 13241-1. De doorrijhoogte wordt bepaald vanaf bovenkant vloer c.q. bestrating tot onderzijde sectionaaldeur in geopende stand, deurgreep niet meegerekend. Uitbreiding: automatische deuraandrijving (optioneel) met afstandsbediening voor meer comfort.

Hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren van de daken zijn uitgevoerd in PVC, in standaard grijze kleur, gemonteerd verticaal tegen de achterwand aan de binnenzijde van de garagebox, welke via een grondleiding afwatert naar het open water of naar het hoofdriool, volgens eisen gemeente. De dak afvoer is voorzien van een bladrooster.

Wand- en plafondafwerking
Van de garages en opslag units zijn de binnenwanden en het plafond afgewerkt in een lichte kleur, veegvaste verflaag met zwarte spikkels. Na het ont-kisten kunnen lichte onevenheden en/of haar-krimpscheurtjes voorkomen. De garageboxen worden ter bescherming van uw portier standaard geleverd met portier-strips voor de lange zijwanden. De wanden van de Bedrijfs-, Business- en Kantoorunits zijn van Sandwich panelen met witte aluminium zijden. Deze hoeven niet geverfd te worden. 

Elektrische installatie
Alle units zijn voorzien van een 16A 230V aansluiting met de kWh tussenmeter en de beveiligingsautomaat (B-karakteristiek) in de centrale meterruimte. De units zijn voorzien van wandcontactdozen en verlichting volgens NEN 1010. Ook kan er optioneel krachtstroom 380V (3x16A) geleverd worden.

Verlichting
Het terrein wordt voldoende verlicht middels LED armaturen met een slagvaste, vlam dovende kap e.e.a. conform verlichtingsplan. De buitenverlichting wordt geschakeld middels een schemerschakelaar.

Alarminstallatie
Elke unit kan optioneel voorzien worden van een alarminstallatie tegen sabotage, brand en inbraak.

Beveiliging
Op verschillende punten zijn camera’s aan de units aangebracht met een gehele dekking van het terrein. Ook aan de buitengevels zullen er camera’s opgehangen worden. Het terrein wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week opgenomen en de beelden worden opgeslagen. De beelden kunnen via het internet worden geraadpleegd.

Voorzieningen / Technische ruimten
In de centrale meterruimte is de hoofdaansluiting aanwezig en worden de onderverdeling voor de units en de algemene voorzieningen aangebracht e.e.a. conform NEN 1010. De meterruimte fungeert tevens als centrale voor het camera beveiligingssysteem. De technische ruimte is alleen toegankelijk voor de huismeester en de beheerder. Daarnaast wordt een sanitaire ruimte gerealiseerd voorzien van 2 vrij hangende toiletten met privaatschot, een wastafel met kraan en spiegel en een uitstortgootsteen. De wanden (met uitzondering van de sanitaire scheidingsschotten) en de vloer worden afgewerkt met tegelwerk, ventilatie middels natuurlijke ventilatievoorzieningen in de wanden en de watertoestellen voorzien van vorstbeveiliging. De ruimten zijn voorzien van metalen deurkozijnen, kleur wit.

Op het complex zal een huisnummerbesluit worden aangevraagd, opdat men de units kan gebruiken als postadres. Nabij de inrit zullen vochtbestendige brievenbussen worden aangebracht voorzien van een aluminium klep met de huisnummers erop gegraveerd en naamplaathouder; de units zullen overeenkomstig worden voorzien van huisnummerbordjes.

Brandpreventie
De units hebben een brandwerendheid van 60 minuten en kunnen optioneel worden voorzien van een hittemelder. Op het terrein zijn brandpreventie middelen aanwezig e.e.a. conform de eisen van de Brandweer.

N.B. Deze informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken t.o.v. architectonische, technische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen of wensen van overheden en/of nutsbedrijven.

Diversen
Wijzigingen op tekeningen als gevolg van eisen van overheidswege, alsmede kleine wijzigingen in de uitvoering op verzoek van de architect, constructeur e.d. zijn voorbehouden.