BusinessParc Meppel                     

  

     BOUW IS GESTART, NOG ENKELE UNITS BESCHIKBAAR, Oplevering Q2, 2024  

VRAGEN EN ANTWOORDEN

 Koop:  

Optie nemen:
Om een optie op de unit te verkrijgen investeert stort u 10% van het aankoop bedrag incl BTW op de derdenrekening van Het Notarieel te Meppel, dit ter zekerheid van het nakomen van de koopovereenkomst voor uw unit (s)
Hoe is de koopsom opgebouwd:
De Units worden verkocht op basis van een Koop Aanneem overeenkomt. Dat houdt in dat de grond (appartementsrecht) verkocht wordt door de ontwikkelaar met 21% BTW en de bouwkosten worden gefactureerd (in 5 delen voortgang bouw) door de aannemer of ontwikkelaar aan de koper met 21% BTW.
Hoe moet ik betalen:
Bij het aangaan/ondertekenen van de VKO (Voorlopige Koop Overeenkomst) stort u het optie-bedrag van 10% plus de BTW via de derdenrekening van het Notarieel.
Bij de overdracht via Het Notarieel moet u de grond (appartementsrecht) betalen. Dit bedrag is ca de helft van het gehele aankoopbedrag van de Unit. Het geld van uw optie en de btw wordt hiervoor in mindering gebracht op het bedrag van de grond aankoop. U hoeft enkel het verschil bij te betalen.
Wat is een Aanneemovereenkomst:
Dit is de overeenkomst die u sluit met de aannemer/ ontwikkelaar (bouwer van het project). Hierin staat wat er wordt gebouwd en wanneer er wordt geleverd. Tevens een overzicht van de factureer en betaaltermijnen. De kosten worden in delen aan u gefactureerd en u betaald deze rechtstreeks aan de aannemer/ontwikkelaar.`
Rendement:
Het rendement bestaat uit de huuropbrengst minus de parklasten en financieringslasten. Met name deze laatste post bepaalt het rendement. Voor ondernemers is er een goede financiering te verkrijgen via www.Vastgoedlink.nl
Financiering:
Door de ontwikkelaar (Daan Vastgoed BV) zijn er contacten met diverse financiële instellingen. Deze kunnen bij eigen gebruik de zakelijke koper een zakelijke hypotheek aanbieden. Er is bij eigen gebruik zelfs een financiering mogelijk via www.Vastgoedlink.nl
Eigen-gebruik:
U kunt de Units geheel voor uzelf gebruiken, voor uw werk of als opslag. Let u er op dat uw werkzaamheden en uw activiteiten passen in de huisregels van het park. Deze zijn onderdeel van koopovereenkomst. Vallen uw activiteiten hier niet in dan moet u dit melden en moet u waarschijnlijk zelf een aanvullende risico en opstal verzekering afsluiten.
Verhuur:
Kiest u er voor om uw Unit te verhuren dan kan dat via de park organisatie gedaan worden. U mag niet zelf of onderhands verhuren. U mag uiteraard wel zelf de huurders aandragen en zelf online adverteren. U mag zelf geen reclame uitingen op uw pand hangen. Dat gebeurt enkel op een gezamenlijk bord aan de buitenzijde van het complex en op de website van het park. Ook dat is opgenomen in het huishoudelijk regelement. De beheerder van het park zal alles qua verhuur voor u regelen tegen een verhuur courtage van 10%. De facturering, borg en (vooruit) betaling energie lopen via het parkbeheer. De betalingen worden vervolgens per maand aan de eigenaar uitbetaald. Ook als er een incasso of zelfs een ontruiming moet volgen wordt dat voor de eigenaren geregeld. Voor de eigenaren is er een online beheersysteem waar u altijd een eigen inlog heeft en kan zien wat er gebeurt. De beheerder zorgt er voor dat de huurders zich aan de afspraken houden en aan het huishoudelijk regelement. Er is dan ook veelvuldig toezicht hier op. De huurprijzen worden jaarlijks vastgesteld door de adviesraad van het park.
Huurprijzen:
De beheerder heeft de huurprijzen vastgesteld. Deze kunnen veranderen door vraag en aanbod, lengte van de huur overeenkomst of de specifieke kenmerken van de te verhuren Unit. Ook hierin heeft de adviesraad een stem. Alle huurprijzen worden maandelijks voor uit gefactureerd met BTW.
Advies Raad:
Het park heeft een advies raad waarin 4 eigenaren van Units zitting hebben. Deze raad overlegd namens de eigenaren van de units met de beheerder. Tijdens dit overleg  kunnen er afspraken gemaakt worden over huurprijzen, specifiek onderhoud en verkoopprijzen.
VVE, Vereniging Van Eigenaren:
Er is geen VVE op het Park. We hebben gekozen voor een beheerconstructie met advies raad. Samen bepalen zij het beleid van het complex zonder dat u aansprakelijk bent. Dat betekent dat zaken sneller beslist kunnen worden en niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een vergadering over een extra bijdrage van de leden.  Het onkruid wordt altijd weggehaald als het er staat en de ramen worden altijd gewassen als ze vies zijn. Calamiteiten worden direct opgelost. Los van welke bijdrage dan ook.
Bouw:
De bouw zal ca 10 maanden in beslag nemen na aanvang van de sloop werkzaamheden. Dit (helaas) onder voorbehoud van beschikbare en betaalbare bouwmaterialen.
Oplevering:
De oplevering zal voor alle bedrijfsunits in 1 x zijn en voor alle garages en opslagboxen in 1 x zijn. Wij verwachten dat de business units eerder gereed zijn dan de garage units. Op die manier kunnen alle zelfde type units op het zelfde tijdstip in gebruik worden genomen.
Energie:
De bedrijfsunits hebben hun eigen elektriciteit tussenmeter voor het verbruik van elektriciteit. Hiervoor betaald elke eigenaar een voorschot en het verbruik wordt 1x per jaar in rekening gebracht en verrekend met het betaalde voorshot. Water zit bij het onderdeel parklasten in en wordt niet apart in rekening gebracht. Het park is gas-loos. 
Verwarmen en koelen:
De ontwikkelaar wil graag een systeem aanleggen waardoor elke unit verwarmd en gekoeld wordt op een vaste temperatuur. Wil men meer verwarmen dan zijn daarvoor de IR warmte panelen beschikbaar. Wij gaan er van uit dat het koelen niet lager hoeft te zijn dan 18 graden.
Beveiliging en bewaking:
Het park is voorzien van een 24 uurs camera systeem wat alle bewegingen registreert. Tevens is het gehele complex omheind met hekwerken en kunnen de eigenaren en huurders via een elektrische toegangspoort het terrein betreden. Alle bewegingen worden geregistreerd. S’nachts brand de buitenverlichting en worden extra lampen ingeschakeld dmv beweging melders.
Parkbijdrage:
De parkbijdrage is per jaar 1% excl BTW van de (originele) koopprijs excl BTW van de unit. Bijv; €99.900,-excl. BTW maakt €999,- excl BTW per jaar.
De parkbijdrage wordt gefactureerd door de beheerder op 2 januari ieder jaar aan de eigenaar van de unit. Betalingstermijn 14 dagen netto.
Parkbijdrage dekt de kosten voor onderhoud aan buitenzijde van de units, daken, zonnepanelen, gevels, bestrating, opstal verzekering (gebruik binnen het regelement van het Park), 2 maal per jaar glas bewassing buitenzijde, groenvoorziening, bewaking camera’s en terrein toegang.
Iedere eigenaar dient zijn eigen inboedel en risico verzekering af te sluiten en te betalen. De parkbijdrage kan in uitzonderlijke gevallen bijgesteld worden door de beheerder.
Verkoop:
Indien een eigenaar zijn Unit wil verkopen kan dat via een kleine vergoeding ( per 2022, 1%) door de beheerder gedaan worden. De beheerder geeft hiervoor opdracht aan 1 makelaar die bekend is met het park. Er worden geen andere makelaars of verkopers toegelaten voor dit doel op het park. Samen met u wordt er een verkoopprijs bepaald waarvoor u als eigenaar de Unit wil verkopen. De beheerder en de makelaar zal de verkoper adviseren over de maximale opbrengst. De beheerder zal de desbetreffende Unit op de verkoop site van het park plaatsen en op Funda. Iedere eigenaar mag zelf ook (online) zijn Unit te koop aanbieden en kan samen met de beheerder en de makelaar de verkoop ter hand nemen. Echter mag men aan het pand geen uitingen maken van te koop (of te huur). Dat zou een heel raar beeld geven. Daarom zal dat gedaan worden op een groot bord bij de entree van het park. Op deze manier ontvangt u de hoogste opbrengst voor uw Unit en houdt het park grip op de (toekomstige) eigenaren Wij waken er voor dat er geen malafide praktijken plaats kunnen vinden. Dat komt elke eigenaar en het park ten goede.